top of page

Красные  вина

 

 

Барон ариньяк сухое                                    ……………… 75 шек

 

Реканати ясмин                                         ……………… 88 шек

 

Баркан  каберне совиньон                              ……………… 100 шек

 

Баркан мерло                                             ……………... 100 шек

 

Тавор каберне совиньон \ мерло                       ………………. 95 шек

 

             

 Белые  вина

 

 

Ризлинг                                                  ……………… 90 шек

 

Реканати шардоне                                       ……………… 90 шек

 

Баркан шардоне                                           …………….. 100 шек

 

Тавор шардоне                                          ………………. 95 шек

 

Квай полусладкое \полусухое (шампанское)                      …... 72 шек

bottom of page